Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dot. zapisów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021"

Utworzono dnia 24.08.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa "Podprogram 2021"

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. dla osoby w rodzinie oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

"Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

-ubóstwa,

-sieroctwa,

-bezdomności,

-bezrobocia,

-niepełnosprawności,

-długotrwałej lub ciężkiej choroby,

-przemocy w rodzinie,

-potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

-bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

-trudności w przystosowaniu do życia po zwolenieniu z zakładu karnego,

-alkoholizmu lub narkomanii,

-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

-klęski żywiołowej lub ekologicznej."

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu.

 

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny