Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre z dokumentów- zarządzenia i sprawozdania są skanem, czyli informacją, której nie da się przetworzyć,
 • brak opisu alternatywnych grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kubkowska.
 • E-mail: sekretariat@mopszwolen.pl
 • Telefon: 486762330

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu
 • Adres: ul. Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń
 • E-mail: sekretariat@mopszwolen.pl
 • Telefon: 486762330

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, który wyposażony jest w windę dla wózków inwalidzkich. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku z wejściem po schodach.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym a także pętli indukcyjnych.

Budynek Dziennego Domu Senior+ zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego 78 w Zwoleniu. Posiada dwa ogólnodostępne wejścia od strony ulicy Wojska Polskiego 78 po schodach zewnętrznych z zapewnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych przy pomocy pochylni. Szerokość drzwi i korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Do budynku można wejść z psem asystentem – przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym a także pętli indukcyjnych.

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny