Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

POPŻ ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Utworzono dnia 01.12.2020

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

czytaj dalej na temat: POPŻ ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Rodziny wspierające

Utworzono dnia 06.11.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu  poszukuje rodzin wspierających.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:

 • organizowanie czasu wolnego dzieciom,

 • wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

 • pomoc w nauce,

 • ·wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Rodzinę ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielanego wsparcia.

KTO NIE MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że:

 • skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 • nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,

 • odebranie władzy rodzicielskiej,

 • problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

 • brak stałego źródła utrzymania,

 • stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu,

 • zaburzenia psychiczne itp.

wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej. 

czytaj dalej na temat: Rodziny wspierające

Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (27.08.2020 od 19:00)

Utworzono dnia 12.08.2020

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętegow Zwoleniu (ul.Graniczna 58) informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  odbędzie się  w czwartek- 27 sierpnia  2020r. od godz. 19:00. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności.

Ogłoszenie - wydawanie żywności

Utworzono dnia 04.08.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 odbędzie się w dniach: 18,19,20,21 oraz 24 SIERPNIA  2020r. w godz. 8:00-15:00 w magazynach Caritasu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności zgodnie z otrzymanymi karteczkami z dniem odbioru.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie - wydawanie żywności

Informacja dot. zapisów w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020"

Utworzono dnia 02.07.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2020'.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł. dla osoby w rodzinie oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj:

,,Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomnośći;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenie losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej''.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu.

 

INFORMACJA

Utworzono dnia 19.06.2020

 

W związku z kwarantanną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu od 19.06.2020r. jest zamknięty do odwołania.

Przed Urzędem Miejskim jest wystawiona urna do której można wrzucać dokumenty, wnioski.

Informujemy, iż jest możliwość składania wniosków drogą elekroniczną poprzez platformę e-puap.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta w Zwoleniu tel. 48 676 22 10 lub Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 48 676 30 34 lub 609 446 773

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWOLENIU W DNIU 12 CZERWCA 2020R.

Utworzono dnia 08.06.2020

W   DNIU 12 CZERWCA  2020 R.   /PIĄTEK/

OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym maj 2020 r. – sierpień 2020 r. (z powodu wystąpienia święta w dniu 15 sierpnia 2020 r. w sobotę:), wyznacza się dzień  12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy - Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zwolenia z dnia 03 czerwca 2020 r.

ZA NIEDOGODNOŚCI  W  TYM   DNIU  PRZEPRASZAMY!

Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (17.06.2020 od 19:00)

Utworzono dnia 04.06.2020

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętegow Zwoleniu (ul.Graniczna 58) informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  odbędzie się w środę  17 czerwca  2020r. od godz. 19:00. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności.

czytaj dalej na temat: Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (17.06.2020 od 19:00)

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny