Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Ogłoszenie - wydawanie żywności

Utworzono dnia 04.08.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 odbędzie się w dniach: 18,19,20,21 SIERPNIA  2020r. w godz. 8:00-15:00 w magazynach Caritasu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności zgodnie z otrzymanymi karteczkami z dniem odbioru.

Informacja dot. zapisów w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020"

Utworzono dnia 02.07.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że trwają zapisy na żywność w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2020'.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł. dla osoby w rodzinie oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj:

,,Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomnośći;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenie losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej''.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu.

 

INFORMACJA

Utworzono dnia 19.06.2020

 

W związku z kwarantanną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu od 19.06.2020r. jest zamknięty do odwołania.

Przed Urzędem Miejskim jest wystawiona urna do której można wrzucać dokumenty, wnioski.

Informujemy, iż jest możliwość składania wniosków drogą elekroniczną poprzez platformę e-puap.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta w Zwoleniu tel. 48 676 22 10 lub Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 48 676 30 34 lub 609 446 773

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWOLENIU W DNIU 12 CZERWCA 2020R.

Utworzono dnia 08.06.2020

W   DNIU 12 CZERWCA  2020 R.   /PIĄTEK/

OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym maj 2020 r. – sierpień 2020 r. (z powodu wystąpienia święta w dniu 15 sierpnia 2020 r. w sobotę:), wyznacza się dzień  12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy - Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zwolenia z dnia 03 czerwca 2020 r.

ZA NIEDOGODNOŚCI  W  TYM   DNIU  PRZEPRASZAMY!

Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (17.06.2020 od 19:00)

Utworzono dnia 04.06.2020

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętegow Zwoleniu (ul.Graniczna 58) informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  odbędzie się w środę  17 czerwca  2020r. od godz. 19:00. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności.

czytaj dalej na temat: Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (17.06.2020 od 19:00)

INFORMACJA

Utworzono dnia 29.05.2020

FUNKCJONOWANIE OD DNIA 1 CZERWCA 2020 ROKU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

Od dnia 1 czerwca 2020 roku Starosta Zwoleński podjął decyzje o zakończeniu zdalnego

udzielania porad. Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego znajdujące się na terenie powiatu zwoleńskiego wracają do

konwencjonalnej pracy tj. w trybie stacjonarnym.

http://www.zwolenpowiat.pl/aktualnosc-366-informacja_dot_uslug_nieodplatnych.html

Wydawanie żywności przy Kościele Zesłania Ducha Świętego (08.05.2020 od 19:00)

Utworzono dnia 23.04.2020

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętegow Zwoleniu (ul.Graniczna 58) informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  odbędzie się w piątek 08 maja  2020r. od godz. 19:00.Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności.

POMOC PRAWNA

Utworzono dnia 21.04.2020

FUNKCJONOWANIE OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zwoleńskiego nie prowadzą dyżurów stacjonarnych. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej należy postępować jak poniżej:

Na adres e-mail:  archiwum@zwolenpowiat.pl  należy przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego WNIOSKU o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ustalenie terminu porady telefonicznej pod numerem telefonu : 677-96-23, rejestracja w godzinach pracy urzędu.

UWAGA: Porada zostanie udzielona tylko pod warunkiem przesłania ww.wniosku z oświadczeniem.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionejbrakiem dostępu do Internetuosoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon.  Fakt ten zostaje odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce zamieszcza się następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Można przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod numerem: telefonu 677-96-23, e-mail: archiwum@zwolenpowiat.pl   lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, ul. Wł. Jagieły 4, 26-700 Zwoleń.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być  świadczone okresowo.

http://www.zwolenpowiat.pl/aktualnosc-345-funkcjonowanie_od_dnia_16_marca_2020.html

Komunikat dotyczący zamknięcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu dla petentów!

Utworzono dnia 03.04.2020

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy!


Bardzo prosimy o zapoznanie się z komunikatem Burmistrza Zwolenia dotyczącym ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu. Informujemy, iż od poniedziałku 6 kwietnia urząd oraz ośrodek będzie zamknięty dla petentów. Decyzja Burmistrza podyktowana jest troską o zdrowie mieszkańców oraz rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa w Polsce. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

http://www.zwolen.pl/news,1257,komunikat-dotyczacy-zamkniecia-urzedu-dla-petentow.html

 

ogłoszenie

Utworzono dnia 19.03.2020

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny